Wordless Wednesday

 

Aberayron Station, 13 Nov 1963

Aberayron Station, 13 Nov 1963

(c) Ian D Nolan.